C++/Qt Roadmap Book

PLLUG C++/Qt Roadmap - це можливість послідовно крок за кроком освоїти мову С++ та кросплатформний інструментарій розробки Qt5. У рамках PLLUG C++/Qt Roadmap відбуваються регулярні лекції та доповіді, які супровождуються матералами для самостійної роботи.

Тут зібрані навчальні матеріали до PLLUG C++/Qt Roadmap. Основною ціллю цієї книги є послідовне освітлення багатьо тем, які обговорювалися на зібраннях C++/Qt Roadmap. Надалі ця книга може слугувати основним джерелом інформації для учасників С++/Qt напряму для самостійного вивчення, а також зручним довідником.

results matching ""

    No results matching ""